top of page

VERDIEN AV EN HELSESJEKK

2. oktober 2018

Etter hvert som man blir eldre øker risikoen for sykdom. En naturlig reaksjon på dette er å være føre var og å oppdage sykdom så tidlig som mulig. Mange ønsker derfor regelmessige (årlige/halvårlige) helsesjekker for å få en bekreftelse på at de fortsatt er friske. Det er gjort en del forskning på om slike sjekker fører til økt overlevelse. Resultatene viser ganske tydelig at disse helsesjekkene har svært begrenset verdi. Se gjerne hele artikkelen nedenfor. 

I motsetning til kontroll av biler som har gått et visst antall kilometer, har vi ikke noen fast liste over undersøkelser som anvendes. Vi vil som regel starte med en samtale om personens egen oppfatning av sin helse og eventuelle sykdomsbekymring. Ofte vil vi stille spørsmål om matlyst, nattesøvn, avføring, vannlating, menstruasjonsforhold og generelle levevaner (fysisk aktivitet, kosthold, røyke- og alkoholvaner). Som regel gjør vi enkle undersøkelser som å måle blodtrykk, Hb (blodprosent) og blodsukker, og ellers undersøkelser tilpasset problemstillingen.

For kvinner er det anbefalt å følge opp innkallinger for celleprøver fra underlivet og mammografi. Har du kjente arvelige tilstander i familien din, kan det være lurt å snakke med fastlegen om det er noe som skal følges opp ekstra.

For de fleste sykdommer gjelder det at kroppen oppfører seg annerledes enn den pleier. Det kan være at man ser blod der det normalt sett ikke skal være blod, det kan være smerter, slapphet, nedstemthet, endret syn/høresel og at armer og bein dovner bort. Dersom man vil påvise sykdom tidlig, er det mye viktigere å oppsøke lege når man synes at kroppen ikke fungerer som den skal, enn å stole blindt på blodprøver som er rekvirert på tynn indikasjon. Blodprøveresultater må vurderes i lys av de symptomene som gjorde at man tar prøven. I verste fall kan en lite gjennomtenkt blodprøve føre til at man tilbys behandling man ikke trenger med mulighet for komplikasjoner og bivirkninger. Dette er nærmere beskrevet i an artikkel fra Aftenposten 06.12.18

Cochrane-forskningsrapport

bottom of page