top of page

PASIENTJOURNALEN

Legesenteret har et felles elektronisk journalsystem. Det gjør at leger og medarbeidere på kontoret kan finne frem journalopplysninger på alle pasienter i arkivet når dette er nødvendig for pasientbehandlingen.

Det er din fastlege som har ansvar for at legejournalen holdes oppdatert med hensyn til arbeidsgiver, telefon, faste medisiner, tidligere sykdommer og andre viktige opplysninger. Til dette kontinuerlige arbeidet trenger vi din hjelp. Gi oss beskjed ved skifte av adresse, telefon, spesielt mobiltelefon og arbeidsforhold. 

Medisinske opplysninger fra tidligere lege overføres ikke automatisk. Personer som bytter til oss fra annen fastlege bes besørge oversending av journalen fra sin tidligere lege. Personer som slutter hos oss bes gi beskjed til helsesekretær i resepsjonen og vil da få utskrift eller oversending av sin journal sendt herfra til ny fastlege. Dette koster 85 kr. 

For ytterligere informasjon om pasientjournal og dine rettigheter, kan du lese her

pasientjournal info.jpg
bottom of page