INFLUENSAVAKSINER FOR SESONGEN 2022/23 ANKOMMER I UKE 43

09. oktober 2022

Vi starter influensavaksinering 24.10.22. Det vil bli satt opp egne tidspunkter til vaksinering på ettermiddagene 3 dager i uken fra denne datoen. Vaksinene vi har fått utlevert av kommunen er forbeholdt risikogrupper som definert av FHI (https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/).

Dersom du ønsker å bli satt opp til influensavaksinering, send en e-kontakt til legesenteret, så blir du satt opp til en time. Dersom du ikke har tilgang til helsenorge.no, kan du ringe oss.

Pris for vaksinering er 350 kroner.