top of page

INFLUENSAVAKSINER FOR SESONGEN 2023/24 STARTER I UKE 41

05. oktober 2023

INFLUENSAVAKSINERING 2023

Vi begynner vaksinering tirsdag 10.10.23. I år vil det tilbys vaksinering på ettermiddagen på tirsdag, onsdag og torsdag frem til utgangen av november. Influensasesongen begynner som regel over nyttår, så det er ikke noen hast med å få dette ordnet.

Vaksinering koster 380 kroner og er forbeholdt personer i risikogruppen. Les mer om dette her: https://www.fhi.no/va/influensavaksine/influensavaksine/

PNEUMOKOKKVAKSINERING 2023
Asker kommune formidler i år ikke pneumokokkvaksiner til fastlegekontorene. Pneumokokkvaksinen kan gis samtidig som influensavaksinen, men personer som ønsker dette, må gi oss beskjed slik at det kan utstedes resept på vaksinen. Denne kan medbringes til legekontoret for vaksinering.
For de fleste personer er det anbefalt pneumokokkvaksinering hver 6. år. For enkelte personer med kronisk sykdom kan det være aktuelt med vaksinering hvert 5. år.

For en oversikt over hvem som anbefales pneumokokkvaksine, se her: https://www.fhi.no/va/voksenvaksinasjon/pneumokokkvaksinasjon-for-voksne/
Hvis du er usikker på når du fikk pneumokokkvaksine sist, kan dette sjekkes på helsenorge.no --> Vaksiner

Vaksinering med pneumokokkvaksine samtidig som influensavaksinering koster ikke noe ekstra.
Dersom du ønsker bare pneumokokkvaksine og har med vaksinen fra apoteket, koster det 190 kroner for vaksineringen.

#


Ta kontakt med oss via e-kontakt på helsenorge.no, så blir det satt opp et tidspunkt for vaksinering. Gi beskjed om du trenger pneumokokkvaksine og om det er enkelte dager som absolutt ikke passer for deg.

bottom of page