top of page

HVA GJØR VI?

Allmennmedisin er et bredt fagfelt der vi skal kunne noe om det meste. 

Vi ønsker å få til et godt samarbeid med deg for å bistå deg i det du trenger hjelp til og å finne løsninger som passer for deg. Ofte søker vi råd hos hverandre eller hos spesialister enten på sykehus eller privat. Når det er nødvendig henviser vi videre til relevant spesialist. 

Vi tar i mot personer i alle aldre, fra nyfødte barn til eldre. Avhengig av problemstillingen gjør vi allmennmedisinske undersøkelser og helsekontroller. Vi gjør gynekologiske undersøkelser, inkludert celleprøver fra underlivet.

Når det gjelder psykiske plager kan vi tilby tilpasset samtalebehandling på fastlegekontoret eller henvise videre til utredning og behandling hos psykolog eller psykiater. 

Legesenteret har et moderne og velutstyrt laboratorium. Her gjør vi enkle blodanalyser, urinanalyse og enkelte bakterieprøver. Andre prøver utføres i samarbeid med andre medisinske laboratorier. På legesenteret har vi mulighet for å ta følgende prøver:

  • CRP

  • Enkel analyse av blodbildet

  • Enkle urinprøver, inkl. graviditetstest

  • INR-måling

  • Blodsukker og langtidsblodsukker (HbA1c)

  • Påvisning av streptokokker i halsen

  • Hjerteprøve (EKG)

  • 24-timers blodtrykksregistrening 

  • Pusteprøve (spirometri)

Ved behov foretas enklere kirurgiske inngrep, som fjerning av føflekker, frysing av vorter mv. 

Svangerskapskontroller utføres av lege og helsesekretær, eventuelt i samarbeid med jordmor på helsestasjon.

bottom of page