top of page

HVA ER HELSENORGE.NO?

5. januar 2018

Helsenorge.no er en offentlig nettportal der du kan få oversikt over relevant informasjon vedrørende din helse. Her kan du blant annet sjekke dine resepter, frikort-status, dine vaksiner og du kan kommunisere med fastlegen din.

Etter du har logget inn på helsenorge.no kan du

  • Bestille legetime

  • Be om fornyelse av resepter

  • Komme i kontakt med fastlegen for avklaring av enkle spørsmål av adminstrativ/praktisk karakter (e-kontakt)

  • Starte en legekonsultasjon på nett (dette koster det samme som en vanlig legekonsultasjon)

Dersom henvendelsen dreier seg om medisinske problemstillinger, vil dette alltid være en e-konsultasjon​

Det er en rekke fordeler for deg som bruker av legekontoret ved å benytte helsenorge.no. for å kommunisere med oss 

  1. Du slipper å vente i telefonkø og kan når som helst på døgnet skrive til oss 

  2. Beskjeden din havner direkte hos fastlegen din og er synlig umiddelbart etter du har sendt den

  3. Vi tilstreber å besvare henvendelsen påfølgende virkedag, så fremt vi er til stede på kontoret.

  4. Du kan legge ved bilder eller dokumenter.

  5. Du kan avtale med fastlegen din at oppfølging etter f.eks. blodprøver, røntgenundersøkelser eller andre undersøkelser kan skje elektronisk slik at du ikke trenger å møte fysisk på legesenteret for dette. 

SLIK GJØR DU DET

Videoen over viser deg hvordan du bruker helsenorge.no til å komme i kontakt med oss

bottom of page