top of page

Fraværsattester

Vi får mange henvendelser som fraværsdokumentering for elever for videregående skole.

I de tilfellene det ønskes en attest på fravær fra videregående skole, ta kontakt med din fastlege på e-konsultasjon eller e-kontakt første fraværsdag. Beskriv hvilke symptomer du har og hvorfor du ikke kan gå på skolen. Hvis du har en formening om når du kan være tilbake på skolen, gi oss gjerne en antagelse på dette. Vi kan da lage en attest for antatt periode. Dersom du må være borte lengre enn antatt, gi oss beskjed om dette, så ordner vi attestasjon for dette også.

Fraværsattester etter digital kontakt med legesenteret belastes med 180 kroner (pr. november 2023). Det sendes ut et Vipps-krav til mobilnummeret som er registrert. Dette kravet er gyldig i 48 timer. Etter dette sendes det ut en faktura.

bottom of page