HVEM ER VI?

DSC04676.jpg

Uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 1991

Spesialist i allmennmedisin og veileder i spesialistutdanningen

Fastlege i Røyken siden 2000

Fastlege

CHRISTIAN

STEENFELDT-FOSS

DSC04713.jpg

Uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2016

Fastlege i Røyken siden 2018

Fastlege

ESPEN GRIMSTAD

DSC04648.jpg

Uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2007

PhD fra Universitetet i Bergen i 2010

Fastlege i Røyken siden 2018

Fastlege

GEIR HELGELAND

DSC04694.jpg

Autorisert helsesekretær

Ansatt siden 2015

Autorisert helsesekretær

NINA SINNES

Medisinsk sekretær

Ansatt siden 2017

Medisinsk sekretær

MERETHE HOLST