top of page

PSA-TESTING

30. november 2018 (oppdatert)

Mange menn ønsker at det tas en "prostata-prøve", også kjent som PSA ved helsekontroller. Årsaken til dette er at man ønsker å fange opp kreftsykdom tidlig slik at man kan få behandlingen man trenger. PSA-prøven kan brukes til mye bra, men som screening-test hos personer uten symptomer fra urinveiene er det en dårlig test. 

I store forskningsmaterialer har man sett at PSA-screening vil kunne finne noen flere tilfeller av prostatakreft, men at det ikke gir økt overlevelse hos gruppen som får påvist dette tidlig. Det er derimot påvist at 1 av 5 personer som kontrollerer sin PSA blir sendt til vevsprøve av prostata, 1 av 34 får ereksjonssvikt etter en slik prøve og 1 av 56 får inkontinensplager. 

Med en så stor risiko for overbehandling/overdiagnostikk og liten gevinst ved tidlig diagnostikk, er det viktig å ha en prat om det er riktig eller galt å ta en slik prøve. Det er sjelden noe fasitsvar, men det er viktig at den som ønsker en slik prøve forstår konsekvensene.

Se også artikkel i aftenposten

bottom of page