top of page

FORSINKELSER

Vi prøver så godt vi kan å gjennomføre konsultasjonene til avtalt tid. Men forsinkelser kan forekomme. 

For oss leger kan møtet med en pasient være uforutsigbart. Ofte avdekkes psykiske eller fysiske plager som må behandles raskt eller tar lengre tid enn det som er avsatt.


Det kan også være en kilde til forsinkelser at pasienter har flere omfattende problemstillinger de ønsker undersøkt i samme konsultasjon. Vi får da valget mellom å gjøre et overfladisk arbeid eller pådra oss en stor forsinkelse. Naturlig nok liker vi ingen av delene, og velger derfor ofte en tredje utvei: Å forklare at vi ikke rekker over alt i løpet av en konsultasjon. En slik avgrensing kan være skuffende for den det gjelder, og vanskelig for oss, men av og til nødvendig. Vi ønsker å ta hensyn, både til den ene personen vi snakker med og de andre som venter på venteværelset. 


Andre ganger kan vi bli forsinket pga telefoner fra pasienter eller samarbeidspartnere som apotek, spesialister, NAV, hjemmesykepleien eller andre.


Fastlegene er også pliktige til å yte akutt hjelp. Dette kan gå ut over pasienter med timeavtale.


Vi forsøker å prioritere oppgavene og planlegge arbeidsdagen etter beste evne, men håper på forståelse for at det kan oppstå forsinkelser. 

bottom of page