top of page

PRISOVERSIKT OG BETALING

Som fastleger er vi underlagt "normaltariffen". Her er det spesifisert hvor mye en kontakt med lege skal koste, inkludert takster for egenandeler, forbruksmateriell og hva som dekkes av frikortet. Dette kan du lese mer om på Helsenorge.no.

Egenandeler

 • Konsultasjon hos allmennlege: 155 kroner

 • Konsultasjon hos allmennlege der legen er spesialist i allmennmedisin: 204 kroner

 • Sykebesøk fra allmennlege: 209 kroner

 • Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin: 245 kroner

 • Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud: 56 kroner​

 • Laboratorieprøver: 55 kroner​

 • ​E-konsultasjon:​ 155 kroner​

 • E-konsultasjon hos allmennlege der legen er spesialist i allmennmedisin: 204 kroner

 • ​Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist​: 66 kroner​

 • Forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende: 59 kroner

 • Journalutskrift: 85 kroner (ev. kostnader ved forsendelse kommer i tillegg)

Medisiner, injeksjoner og vaksiner vil komme i tillegg dersom det gis.

Avbestilling av time

Legetime som avbestilles med mindre enn 24 timers varsel vil belastes med ordinær konsultasjonstakst. 

Vaksiner

Influensavaksine 2018/2019: 250 kroner

Pneumokokkvaksine: 350 kroner

Attester

 • Korte attester ifm. fravær fra skole: 100 kroner

 • Attester til forsikringsselskap ifm. avbestilling grunnet sykdom eller tilsvarende: 150 kroner

 • Førerkortattest 500 kroner

 • Legeattest ved søknad om TT-kort: 250 kroner

 • Legeattest ved søknad om HC-parkeringsbevis: 250 kroner

 • Legeattest ved søknad om ledsagerbevis: 250 kroner

BETALINGSLØSNINGER

HVORDAN BETALER JEG?

Etter en legekonsultasjon eller en annen kontakt (tatt blodprøver, hentet attest mv) oppfordrer vi alle til å sjekke taste inn fødselsdatoen sin for å se om det er noe de skal betale. Selv om du har frikort, kan det hende det er noe som ikke dekkes av frikortet. 

Betalingsautomaten aksepterer bankkort. Dersom du ønsker å betale kontant, er du velkommen til dette, men vi har begrenset med veksel. De som ønsker å betale kontant, oppfordres til å benytte sedler/mynt som gjør behovet for veksling mindre. 

Dersom ønskelig, kan man få med seg giro og betale denne senere.

HVA ER MELIN MEDICAL?

Melin Medical leverer betalingsløsningen vi benytter oss av. Dersom regningen etter besøket på legesenteret eller etter man har vært i kontakt med legesenteret på annen måte ikke betales samme dag, vil regningen oversendes Melin Medical som overtar ansvaret for innkreving av denne. 

Melin Medical kan kontaktes på telefon 21 62 73 00. Alternativt kan du logge inn med bank-id på pasientsky.no og få oversikt over alle dine regninger.

bottom of page