Ansatte

Celine Conrad

Helsesekretær

Christian Steenfeldt-Foss

Fastlege

Spesialist i Allmennmedisin

Veileder

Idrettslege

Elin Markussen

Helsesekretær

Fredrik Brunsvig-Engemoen

Fastlege

Kristin Moksness Olsen

Helsesekretær

Solveig Helleve Andersen

Helsesekretær