Ansatte

Christian Steenfeldt-Foss

Fastlege

Spesialist i Allmennmedisin

Veileder

Idrettslege

Fredrik Brunsvig-Engemoen

Fastlege

Solveig Helleve Andersen

Helsesekretær

Celine Conrad

Helsesekretær

Kristin Moksness Olsen

Helsesekretær

Elin Markussen

Helsesekretær